Leerlingen

We ondersteunen de leerlingen (vanuit thuissituaties) in 2 categorieën, nl. :

1: Individuele leerlingen welke we maandelijks met schoolgeld ondersteunen zolang hun schoolopleiding duurt;
1. Pupils who we support ( if necessary) whole schooltime with every month schoolmoney;

 2: Individuele leerlingen verbonden aan 7 meewerkende overheidsscholen ( Dien Dien, Tran Quang Khai-, Mac Dinh Chi, Cau Thang  en Nguyen Du, Hoa Hoang Tam en Nguyen Thai Hoc-high school in Dien Khanh en Nha Trang) welke we maandelijks met schoolgeld ondersteunen, zolang het nodig is en ze op de reguliere 12-jarige opleiding zitten; U 2013 (38)                                                                      2. Pupils attached to 7 co-operating primary, secundary and high-school as long as they are on this school with every month school money;

 

 

Voor schooljaar 2017-2018 zijn dat: Zie uitklapmenu “Leerlingen”

To see the supported children: see the menu “Leerlingen”

S 2013 (61)